Državni uradi in institucije

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Banka Slovenije

Davčna Uprava Republike Slovenije

Državna revizijska komisija

Državne ustanove na internetu

Državni zbor Republike Slovenije

Državno pravobranilstvo

E-uprava

Sodni svet

Urad RS za intelektualno lastnino

Varuh človekovih pravic RS

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

Odvetniške zbornice

Advokatska komora Srbije

CCBE

Odvetniška Zbornica Slovenije

Odvetniška zbornica Italije

Pravni registri

EUR-Lex

Portal družbe IUS SOFTWARE

Register predpisov RS

TAX-FIN-LEX - Davčni, finančni in pravni informacijski sistem

Uradni list RS

Slovarji

Elektronski pravni slovar

Evroterm

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Sodišča

Evropsko davčno sodišče

Evropsko sodišče za človekove pravice

Mednarodno kazensko sodišče za bivšo Jugoslavijo

Mednarodno sodišče za BIH

Računsko sodišče

Sodišče evropskih skupnosti

Ustavno sodišče RS

Vrhovno sodišče Republike Slovenije