Svetujemo pri pravnih vprašanjih s področja prava javnih naročil. Sodelujemo pri pripravi razpisnih dokumentacij in drugih potrebnih dokumentov ter v postopkih oddaje javnih naročil.