Svetujemo pri pravnih vprašanjih z upravno pravnega področja. Sodelujemo s stranko v postopkih zaradi pridobitve upravnih dovoljenj in licenc za opravljanje dejavnosti.