Svetujemo pri sodni izterjavi dolgov ter v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije. V imenu stranke sprožimo in sodelujemo v vseh postopkih za poplačilo
in izterjavo dolgov.