Svetujemo pri pravnih vprašanjih s področja prava znamk, modelov, patentov in geografskih označb blaga ter avtorskega prava. Samostojno ali skupaj s pooblaščenim patentnim zastopnikom z licenco za opravljanje storitev v RS, EU ter ZDA za stranko opravimo registracijo pravic intelektualne lastnine pred pristojnimi uradi v
RS, EU, ZDA oziroma na željo stranke tudi drugje.