Svetujemo pri pravnih vprašanjih z delovno pravnega področja in pri reševanju individualnih
in kolektivnih delovnih sporov. Svetujemo tudi pri internih kadrovskih zadevah, vodimo in sodelujemo pri internih postopkih pri delodajalcu
in pred inšpekcijskimi organi. Zastopamo delavce in delodajalce.