Strankam svetujemo pri pravnih vprašanjih
s civilno pravnega področja. V okviru tega svetujemo pri razvezah zakonske zveze
in delitvah skupnega premoženja ter drugih statusnih zadevah. Svetujemo pri prodaji nepremičnin, posojilnih razmerjih z zavarovanji idr. Stranke zastopamo v vseh nepravdnih postopkih (zapuščinski postopki, delitve solastnih stvari, amortizacijah listin, idr.). V imenu stranke tudi sodelujemo v izvensodnih postopkih za določanje odškodnine pred zavarovalnicami in v postopkih sodnega ali izvensodnega reševanja sporov, vključno
s postopki mirnega reševanja sporov. Za stranko sestavljamo tudi vse vrste pogodb, izjave poslednje volje in druge pravne posle.