Svetujemo pri pravnih vprašanjih s področja prava telekomunikacij, medijev in prava interneta. Prav tako sodelujemo pri pridobitvi dovoljenj za opravljanje dejavnosti in drugih listin za pridobitev telekomunikacijskih pravic. Stranke zastopamo pred pristojnimi domačimi in tujimi organi in tudi forumi za reševanje domenskih sporov.