Stranki svetujemo pri vprašanjih glede nelojalne konkurence in omejevanja konkurence ter zastopamo stranke pred sodnimi in upravnimi organi v zvezi s konkurenčno pravnimi dejanji.