Zastopamo stranke pred vsemi domačimi in mednarodnimi sodišči, upravnim in drugimi domačimi in tujimi organi zaradi uveljavitev pravic strank.