Svetujemo in zastopamo fizične in pravne osebe v predkazenskem in vseh fazah kazenskega postopka. Poudarek dajemo področju gospodarskega kriminala in hujših oblik kaznivih dejanj. Posebno pozornost v okviru kazenskega postopka posvečamo tudi mladoletnim storilcem. Pravno svetujemo tudi oškodovancem ter jim pomagamo pri uveljavljanju njihovih premoženjsko‐pravnih zahtevkov v kazenskem ali civilnih postopkih. Stranke zastopamo tudi na vseh področjih prekrškovnega prava