Svetujemo strankam pri pravnih vprašanjih
s področja prava družb, vprašanjih glede ustanavljanja, preoblikovanja in združitev ter prenehanja gospodarskih subjektov, opravimo tudi potrebne vpise v sodni register in druge javne registre. Prav tako svetujemo in sodelujemo pri pripravi in vodenju skupščin gospodarskih subjektov. Izdelamo ustanovne listine, splošne akte družbe in druge interne akte. Skupaj s preverjeno ekipo opravljamo
tudi skrbne preglede poslovanja (due dilligence) doma in v tujini.