Svetujemo strankam pri pravnih vprašanjih z elementi evropskega prava, prava človekovih pravic in pri drugih vprašanjih z mednarodnim elementom. V imenu stranke in po potrebi skupaj s tujo odvetniško pisarno zastopamo tudi pred evropskimi uradi in drugimi organi ter Sodiščem evropskih skupnosti v Luxembourgu in Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu.