ZNANJE JEZIKOV
 
Pisno
Govor
Razumevanje
Slovenščina
5
5
5
Angleščina
4
4
4
Nemščina
3
3
3
Francoščina
3
3
3
Srbščina, Hrvaščina
3
3
3