- Večje število predavanj s področja e‐poslovanje odvetnikov in sodišč (2011).

- Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in kratkoročna reforma Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu, mednarodna konferenca so-organizirana s strani Republike Slovenije in Sveta Evrope, moderator in so-urednik publikacije, Bled 21-22 september 2009)

- Varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (marec 2007, Odvetniška šola, Odvetniška zbornica Slovenije)

- Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja z vidika odvetnikov in strank (september in oktober 2006, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Šola za sodnike)

- Postopki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
v Strasbourgu (predavanje, April 2006, Šola za odvetnike, Odvetniška zbornica Slovenije)

- Racionalizacija in informatizacija izterjave dolgov, Vpisano
v register zavarovanih del pri Avtorski agencija za Slovenijo, R - 029/99

- Predavatelj na različnih seminarjih doma in v okviru Sveta Evrope, Evropskega sodišča za človekove pravice ter v okviru domačih organizatorjev strokovnih izobraževanj

- Večje število objavljenih prispevkov v različnih pravnih publikacijah Pravna praksa, Notranji delničar, Zbornik INDO,..