IZOBRAZBA
12/2007
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta v Ljubljani
Odobrena magistrska naloga z naslovom Pravica do
sojenja v razumnem roku – primerjava slovenski pravni sistem in Evropska konvencija o človekovih pravicah

1997/3 - 2003
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta v Ljubljani
Zaključen podiplomski študij civilnega in gospodarskega prava; prijavljena magistrska naloga: Varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja

1992/10 – 1997/4
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta v Ljubljani
Gospodarska smer: diplomiral z odliko s področju transportnega prava s temo: Razvoj odgovornosti
letalskega prevoznika s poudarkom na prevozu potnikov, blaga in prtljage