INFORMATIKA
Računalniški paketi MS Office Professional

Obvladovanje dela z internetom: Ius info; SIPIS – Urad za intelektualno lastnino; OHIM, Romarin…

Strežniki Evropske sodišča za človekove pravice v Strasbourgu (HUDOC, CMIS, POWERDOC) in Evropskega sodišča v Luxemburgu (CURIA)