DODATNO IZOBRAŽEVANJE
2002/9 – 2002/12

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu; volontersko pripravništvo

2002/10
Postopki pred Evropskim sodiščem v Luxemburgu - štipendist Evropske pravne akademije (štipendija Julius Ceaser) v Trierju (ERA)

2001/6
Šola konkurenčnega prava EU – ERA

2000/10
Angleška pravna terminologija – ERA

2000/6
Pravniški državni izpit- RS Ministrstvo za pravosodje:

2000/1
Izpit za delavce v državni upravi - Upravna akademija

1999/9
Elektronsko poslovanje in odgovornost operaterjev telekomunikacij – Vision in business – certifikat

1999
Pravo interneta in njegova regulacija – Vision in business – certifikat

1998
Številni seminarji iz področja civilnega prava, gospodarskega prava, prava industrijske lastnine v RS