Stranke zastopamo tudi pred domačimi in mednarodnimi institucijami za zavarovanje pravic intelektualne lastnine. Prav tako vam svetujemo na gospodarsko pravnem področju med gospodarskimi subjekti ter pri reševanju pravnih težav med fizičnimi osebami.
V odvetniški pisarni vam nudimo storitve pravnega svetovanja in zastopanja pred vsemi sodišči v Republiki Sloveniji, državnimi organi in mednarodnimi sodišči. Imamo izkušnje in znanje za vodenje postopkov in zastopanje pred Evropskimi sodišči, in sicer Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu ter Sodišči Evropske skupnosti v Luxembourgu.
Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o.
Dalmatinova ulica 10,
1000 Ljubljana, SI

Telefon: 386 1 430 40 96
Telefaks: 386 1 430 40 97
Mobilni telefon: 386 41 908 158

E-mail:
pisarna@zavrsek.si